гр. Габрово

„Акроарт“ – гр. Габрово
рег.ММС 1-009-001
Адрес: „Ем. Манолов“ 30, 5300, Габрово, България
Председател: Деян Вълков Тодоров
Треньор/и: Пламен Нанев, Милена Станчева, Николай Голчев
Имейл: akro_art@abv.bg