гр. Димитровград

Спортен клуб „Младост“ – гр. Димитровград
рег.ММС 147-004
Адрес: ул. „Стефан Стамболов“ 1, 6400, Димитровград, България
Председател: Петър Димитров, Яница Христова, Наталия Желязкова
Треньор/и: Димитър Димов
Имейл: ddimov62@abv.bg