гр. Елин Пелин

Спортен клуб „Скай-Елин Пелин“ – гр. Елин Пелин
рег.ММС 1-009-033
Адрес: ул. „Бузлуджа“ 7, 2100, Елин Пелин, България
Председател: Николай Димитров Василев
Треньор/и: Николай Василев
Имейл: vassilevnicki@yahoo.com