гр. Костенец

Спортен клуб „Раковски“ – гр. Костенец
рег.ММС 1-009-031
Адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 5, 2030, Костенец, България
Председател: Христина Валоскова
Треньор/и: Христина Валоскова
Имейл: valos_tramp@abv.bg