гр. Сливен

Спортен клуб „Сини камъни 2008“ – гр. Сливен
рег.ММС 147-012
Адрес: ул. „Георги Данчев“, зала „Младост“, п.клон ІV, п.к. 79, 8800, Сливен, България
Председател: Димитрина Тонева, Бояна Димитрова
Треньор/и: Бояна Димитрова
Имейл: sinikamani_sliven@abv.bg
Спортен клуб „Шампион“ – гр. Сливен
рег.ММС 147-008
Адрес: ул. „Георги Данчев“, зала „Младост“, п.клон ІV, п.к. 79, 8800, Сливен, България
Председател: Галя Хачадурян, Ваня Бабкина
Треньор/и: Ваня Бабкина
Имейл: vanq_babkina@abv.bg