гр. Сливен

Спортен клуб „Сини камъни 2008″ – гр. Сливен
рег.ММС 1-009-023
Адрес: ул. „Георги Данчев“, зала „Младост“, п.клон ІV, п.к. 79, 8800, Сливен, България
Председател: Пламен Иванов
Треньор/и: Бояна Димитрова
Имейл: sinikamani_sliven@abv.bg

 

Спортен клуб „Шампион“ – гр. Сливен
рег.ММС 1-009-032
Адрес: ул. „Георги Данчев“, зала „Младост“, п.клон ІV, п.к. 79, 8800, Сливен, България
Председател: Ваня Бабкина
Треньор/и: Ваня Бабкина
Имейл: vanq_babkina@abv.bg