гр. Сливен

Спортен клуб-скокове батут „Сини камъни-2008″ – гр. Сливен
рег.ММС 1-009-023
Адрес: ул.“Георги Данчев“, зала „Младост“, п.клон ІV, п.к. 79, 8800, Сливен, България
Председател: Пламен Георгиев Иванов
Треньор/и: Стефан Божков
Имейл: sinikamani_sliven@abv.bg

 

„Шампион“ скокове батут, мини батут и пътека – гр. Сливен
рег.ММС 1-009-032
Адрес: спортна зала „Младост“, 8800, Сливен, България
Председател: Ваня Василева Бабкина
Треньор/и: Ваня Бабкина
Имейл: vanq_babkina@abv.bg