Съставът на Република България за Световното първенство по скокове на батут в гр. Одензе (Дания), 23.11-07.12.2015 г.

Мъже и жени

Ясен Иванов – СК“А-ГИМ“ НСА, гр. София; Георги Илиев – СК „Космос“, гр. Ямбол

BUL_IVANOV_Yasen                BUL_ILIEV_Georgi

Мариела Пенева – СК „Акро-Арт“,гр. Габрово; Валерия Йорданова – СК „Космос“, гр. Ямбол

BUL_PENEVA_Mariela                            BUL_YORDANOVA_Valeriya

Юноши и девойки

Георги Николов – СК „Акро-Арт“, гр. Габрово; Еманоил Валентинов – СК  „Евротрамп“, гр. Кюстендил

BUL_NIKOLOV_Georgi                          BUL_VALENTINOV_Emanoil

Михаел Митев – СК „Акро-Арт“, гр. Габрово; Ивелин Йорданов – СК „Космос“, гр. Ямбол

BUL_MITEV_Mihael                     BUL_YORDANOV_Ivelin

Мариян Михалев – СК „Добри Костин“, гр. Стара Загора; Яна Николова – СК „Евротрамп“, гр. Кюстендил

BUL_MIHALEV_Mariyan                    BUL_NIKOLOVA_Yana

Анита Макулова – СК „Добри Костин“, гр. Стара Загора; Десислава Манолова – СК „Имидж“, гр. Русе

BUL_MAKULOVA_Anita                      BUL_MANOLOVA_Desislava

Кристияна Кръстева – СК „Евротрамп“, гр. Кюстендил; Христина Пенева – СК „Акро-Арт“, гр. Габрово

BUL_KRASTEVA_Kristiyana                      BUL_PENEVA_Hristina

 Ивет Атанасова – СК „Добри Костин“, гр. Стара Загора; Симона Иванова – СК „Акро-Арт“, гр. Габрово

BUL_ATANASOVA_Ivet                     BUL_IVANOVA_Simona

Ръководител на делегацията – Стоян Димитров – Председател на БФ скокове батут

BUL_DIMITROV_Stoian

Международни съдии – Мариела Стойчева; Иво Кръстев

BUL_STOYCHEVA_Mariela     BUL_KRASTEV_Ivo

Главен треньор – Мариана Макулова

BUL_MAKULOVA_Mariana

Треньори – Красимир Кочев; Станислав Стоянов

BUL_KOCHEV_Krasimir    BUL_STOYANOV_Stanislav

Share Button